Limang siglo ng awitin, tampok sa isang mash-up video ng grupong Pentatonix. Mga bigating banda, magsasama-sama sa Earth Day Jam. Iyan ang patok na balita ni…

%d bloggers like this: